soShy

10 tekstów – auto­rem jest soShy.

praw­da skrzydłami wolności. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 22 lipca 2010, 16:21

stra­ciłam swoich przyjaciół
czy to Oni stra­cili mnie? 

myśl
zebrała 22 fiszki • 17 czerwca 2010, 10:44

Żyj -by od­na­leźć i odzys­kać daw­no za­gubione sny. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 8 czerwca 2010, 22:07

co zro­bisz gdy okaże się, że Kłam­ca mówił Prawdę? 

myśl
zebrała 40 fiszek • 30 maja 2010, 18:19

wys­tar­czą słowa 'kocham Cię',
a wszys­tko ro­bi się nag­le ta­kie cu­dow­nie lekkie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 2 maja 2010, 10:36

wolę marzyć o skrzydłach niż żyć wśród ptaków ze świadomością,
że nig­dy nie będę la­tać tak jak one. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 kwietnia 2010, 12:07

Os­tatni raz widziałam Szczęście
kiedy za­mykałeś za sobą drzwi wyjściowe. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 18 kwietnia 2010, 14:59

Praw­da przes­tała tak moc­no bo­leć, kiedy zro­zumiała, że nic -na­wet ból, nie trwa wiecznie. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 24 marca 2010, 12:02

ONA

Przychodzi nag­le i nies­podziewa­nie. Myślisz, że to ona. Na­reszcie! Ta je­dyna, praw­dzi­wa miłość. Uważasz, że nig­dy cię nie opuści. Że jest pięknie. Że jest jak w baj­ce. Że marze­nia się spełniają. Później [...] — czytaj całość

opowiadanie • 20 marca 2010, 22:11

To dziw­ne, że kiedyś Two­je słowa działały na mnie jak naj­wspa­nial­szy af­ro­dyz­jak, a te­raz są jak nóż wbi­jany w ser­ce, bo wiem, że nie tyl­ko dla mnie tak szep­czesz do ucha... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 2 stycznia 2010, 22:38
soShy

fałszowi, oczernianiu i niesprawiedliwości mówię stanowcze nie. :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

soShy

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność